Darmowe tablety od Fundacji Biedronki!
Fundacja Biedronki podarowała tablety dla podopiecznych domów pomocy społecznej i innych ośrodków całodobowej opieki nad seniorami w całej Polsce. Wsparcie otrzymała również nasza placówka - za co bardzo dziękujemy! Przekazane urządzenia mają służyć do kontaktów osób starszych z bliskimi i edukacji. Fundacja Biedronki przekazała nam urządzenia Samsung Galaxy z LTE i rozszerzoną 3-letnią gwarancją, etui oraz szkłem ochronnym. Z racji kolejnych fal pandemii, tutejszy Dom w dużej mierze ograniczył obecnie odwiedziny, dlatego tablety od Fundacji Biedronki mają pomóc utrzymywać relacje seniorów z rodziną i bliskimi. Tablet Fundacji Biedronki będzie dla pierwszym narzędziem, które pozwoli seniorom na wirtualny kontakt ze światem zewnętrznym. Tablety mają spełniać nie tylko podstawową funkcję komunikacyjną, ale również wspierać seniorów w codziennym funkcjonowaniu i aktywnościach kulturalnych. Fundacja Biedronki zadbała również o aspekt edukacyjny akcji. W ramach projektu „Siłownia Pamięci” Fundacji Stocznia, na tablety zostały wgrane specjalne aplikacje służące do trenowania umysłu. Ćwiczenia wymagające koncentracji i zapamiętywania różnego rodzaju informacji wpływają pozytywnie na utrzymywanie sprawności funkcji poznawczych. Angażują różne obszary i funkcje mózgu, m.in. logiczne myślenie, pamięć czy koordynację wzrokowo-ruchową. Regularnie wykonywane mogą poprawić sprawności umysłu, utrzymać jego aktualny stan, a nawet opóźnić objawy demencji o 5-10 lat.
 O Fundacji Biedronki 
Fundacja Biedronki powstała w kwietniu 2020 roku. Jej misją jest pomaganie seniorom i poprawa jakości ich życia. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz rozwoju wolontariatu. Fundacja wspiera domy pomocy społecznej, hospicja, czy też zakłady opiekuńczo-lecznicze – w czasie pandemii koronawirusa 665 placówek otrzymało darowiznę w postaci środków ochrony i czystości, których wartość przekracza 11 mln złotych. Fundacji Biedronki rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy „Na codzienne zakupy” i „Karta Dobra”, w ramach których potrzebujący seniorzy otrzymują kartę przedpłaconą na zakupy, doładowywaną co miesiąc kwotą 150 zł. To wsparcie pozwala beneficjentom lepiej się odżywiać – seniorzy spożywają więcej warzyw, owoców, nabiału i mięsa. Rocznie karty otrzymuje ponad 10 tys. seniorów w całym kraju. Fundacja Biedronki jest laureatem prestiżowej nagrody Dobroczyńca roku 2021 w kategorii pomoc społeczna. 

Pobierz Plik:

(darmowetabletyodfundacjibiedronki.pdf)

Deklaracja Dostępności

(deklaracjadostpnoci.pdf)

Raport o stanie dostępności

(raportostaniedostpnoci.pdf)

              Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" został utworzony w 1994 roku z byłego hotelu robotniczego firmy "Prabud", który Gmina Świętochłowice wykupiła i przystosowała na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych.
Partnerami gminy był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz holenderska gmina Heiloo.
   Do podstawowych zadań Domu Pomocy oprócz miejsca zamieszkania, wyżywienia i opieki lekarsko-pielęgniarskiej należy m.in:
- udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
- udzielenie niezbędnej pomocy w załatwieniu spraw osobistych
- podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców domu
- umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych
- zapewnienie warunków do rozwoju samorządności
- działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańców
- zapewnienie pełnej rehabilitacji oraz udziału w terapi zajęciowej.
                Poza wymienionymi wyżej zadaniami, Miejski Dom Pomocy Społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
W MDPS "Złota Jesień" działa pion opiekuńczo-terapeutyczny, którego celem jest określenie indywidualnych potrzeb mieszkańców i opracowanie planów wsparcia naszych pensjonariuszy. W MDPS zatrudnionych jest 44 pracowników.
Pobyt w MDPS jest odpłatny, mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swoich dochodów, jednak nie więcej niż pełny koszt utrzymania.
          Od dwudziestu czterech lat wszystkim naszym mieszkańcom i pracownikom przyświeca motto:
"Najlepszym lekarstwem dla człowieka, jest - drugi człowiek"